Kerk Meedhuizen

In de streek Fivelgo, waar vruchtbare grond overgaat in veengrond, ligt Meedhuizen. Op de restanten van een wierde, het hoogste punt van dit dorp, staat een laatromaanse kerk uit de 13e eeuw. In een testament uit 1375 wordt deze kerk met bijbehorende relieken voor het eerst genoemd. De zaalkerk had ooit drie gemetselde koepelgewelven rustend op zwaar muurwerk. De omringende gracht is in de negentiende eeuw deels gedempt; aan oost- en zuidzijde is de gracht nog aanwezig.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda